The most creative ideas

Program Keusahawan

PROGRAM LATIHAN KEUSAHAWANAN AGROPRENEUR MUDA,
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

    PENGENALAN

    •   Program Latihan Keusahawanan Agropreneur Muda bertujuan sebagai platfom dalam             membantu bagi mencapai visi untuk melahirkan Agropreneur Muda yang progresif, berdaya     saing, kreatif, inovatif dan berpendapatan tinggi di dalam sektor pertanian. Program ini             akan menganjakkan paradigma usahawan tani muda kepada 'job-creaters' dan seterusnya     menarik generasi belia yang berpotensi untuk mewujudkan generasi pelapis dalam sektor        pertanian

    •  Program ini adalah satu sesi terbuka antara penceramah dan peserta di mana kedua-dua      pihak boleh mengutarakan pendapat dan pengalaman masing-masing semasa sesi                  berlangsung. Peserta akan didedahkan dengan teori asas yang boleh diaplikasikan terus       dalam perniagaan. Mereka akan belajar dengan cara membuat latihan dan pemerhatian         terhadap peserta lain.


OBJECTIVE DAN MATLAMAT PROGRAM

a) Membantu peserta membina identiti dan budaya terhadap usaha perniagaan.
b) Membantu meningkatkan ilmu serta kemahiran pengurusan syarikat dan organisasi            
    berkaitan
c) Meningkatkan pengetahuan asas dalam kemahiran pengurusan kewangan bagi identiti
    perusahaan perniagaan
d) Membantu para peserta mengenalpasti sumber serta kemudahan yang disediakan dalam    usaha perniagaan
e) Membantu melahirkan usahawan berilmu, bermotivasi dan berdaya saing.

 

PESERTA

  

back

01

NATCTraining Centre

>>
Provides development, entrepreneurship, career development and professional skills.
02

NATECHTechnology Centre

Provides infrastructure design, development technology deployment, application development and implementation services.
03

NA AGROTECHAgriculture Centre

>>
Provides out source environmental services, consulting high technology, system intergration and goverment environmental technology services.