The most creative ideas

Aplikasi Perisian Arab Jawi

APLIKASI PERISIAN ARAB-JAWI (ASARFONTS) BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JQAF DAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH SELURUH MALAYSIA

  INTRODUCTION

  •  Aplikasi perisian Transliterasi Arab-Jawi (ASARFONTS) ini telah dicipta dan dibangunkan    oleh Universiti Malaysia Pahang (UMP). Kolaborasi pengkomersialan produk ini adalah    bersama syarikat New Advanced Technology Centre Sdn Bhd (NATECH) yang dilantik    sebagai pengedar eksklusif bagi perisian ini.

 1. • Di dalam konteks perkembangan ICT di dalam pendidikan sekolah  yang di selaraskan oleh   KPM untuk tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) bagi   profesion Guru

Pendidikan Islam untuk tujuan :-

 1. a) Pengajaran dan Pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan interaktif
 2. b) Mempertingkatkan imej profesionalisme guru Pendidikan Islam dengan keterampilan ICT c
 3.     dalam PdP pendidikan islam
 4. d) Transformasi  pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah-sekolah.


 1. JUSTIFIKASI PENGGUNAAN APLIKASI PERISIAN ASAR FONTS

 

  1. PENGAJARAN :

   Penyediaan bahan Pengajaran Huruf Arab – Jawi dan Khat di sekolah-sekolah boleh dilaksanakan Secara interaktif melalui ICT.

Contohnya ; penyediaan kertas soalan ujian diagnostik, peperiksaan awal, peperiksaan pertengahan dan peperiksaan akhir tahun, lembaran kerja bahasa Arab dan Jawi serta Pendidikan Islam.

  1. PEMBELAJARAN :

   a) Melakukan aktiviti Pembelajaran Huruf Arab – Jawi dan Khat di sekolah-sekolah boleh dilaksanakan secara interaktif melalui ICT.


Contohnya ; Penyediaan buku skrap, karangan dan esei.

   b) Mudah untuk menghafal semua Huruf Arab dan Huruf Jawi kerana susunan huruf berdasarkan paparan kekuncin QWERTY.

  1. Sesuai bagi semua Sistem Operasi Windows termasuk Windows XP, Vista, Windows 7 dan Windows 8.

  2. c) Boleh digunakan di dalam pelbagai aplikasi yang mesra Windows ; MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, Note Pad.  Asarfonts juga boleh digunakan di dalam Internet seprti di dalam Yahoo, Google dan rangkaian web sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain.

  1. d) Sesuai bagi semua Sistem Operasi Windows termasuk Windows XP, Vista, Windows 7 dan Windows 8.


Boleh digunakan di dalam pelbagai aplikasi yang mesra Windows ; MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, Note Pad.  Asarfonts juga boleh digunakan di dalam Internet seprti di dalam Yahoo, Google dan rangkaian web sosial seperti Facebook, Twitter dan lain-lain.

 

PENCAPAIAN

  

back

01

NATCTraining Centre

>>
Provides development, entrepreneurship, career development and professional skills.
02

NATECHTechnology Centre

Provides infrastructure design, development technology deployment, application development and implementation services.
03

NA AGROTECHAgriculture Centre

>>
Provides out source environmental services, consulting high technology, system intergration and goverment environmental technology services.