The most creative ideas

Program Kebolehpasaran Graduan

PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN DI DALAM INDUSTRI PEMBANGUNAN KANDUNGAN DIGITAL KE=REATIF DAN INOVASI

    INTRODUCTION

    •   Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah menjadikan kebolehpasaran graduan sebagai     agenda kritikal dan ianya merupakan Key Result Area (KRA) kepada kementerian.     berkemampuan.
    •   Melalui program ini, para lepasan graduan ini akan dilengkapkan dengan kemahiran     teknikal dan kemahiran pengurusan melibatkan industri dan secara amnya mempunyai     potensi pertumbuhan yang tinggi dengan menyandarkan pengetahuan kemahiran kreatif     dan harta intelektual yang tinggi berdasarkan teknologi dan menggunakan teknologi untuk     penghasilan produk-produk digital kreatif baru dan inovatif melalui proses daripada     pengkomersilan.

PEDEDAHAN KEPADA INDUSTRI DIGITAL DAN ANIMASI

  

  

 

PESERTA

  

back

01

NATCTraining Centre

>>
Provides development, entrepreneurship, career development and professional skills.
02

NATECHTechnology Centre

Provides infrastructure design, development technology deployment, application development and implementation services.
03

NA AGROTECHAgriculture Centre

>>
Provides out source environmental services, consulting high technology, system intergration and goverment environmental technology services.