The most creative ideas

Program Keusahawanan

PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN

  INTRODUCTION

  •   Program Pembudayaan Dan Keusahawanan Bagi Pelajar Kolej Komuniti bertujuan untuk
      melatih dan membimbing graduan lulusan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi,
      Malaysia bagi menjadi usahawan dalam bidang pengajian mereka. Program ini akan
      menganjakkan paradigma graduan-graduan dari 'job seekers' kepada 'job creators' dan
      seterusnya membantu negara dalam mengurangkan kadar penganguran di kalangan
      graduan.

    

back

01

NATCTraining Centre

>>
Provides development, entrepreneurship, career development and professional skills.
02

NATECHTechnology Centre

Provides infrastructure design, development technology deployment, application development and implementation services.
03

NA AGROTECHAgriculture Centre

>>
Provides out source environmental services, consulting high technology, system intergration and goverment environmental technology services.