The most creative ideas

Program Keusahawanan

KURSUS KEUSAHAWANAN DAN KERJAYA
PROGRAM KHAS LATIHAN BERPAKEJ KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA
 

    INTRODUCTION

    •     Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta dalam memilih              kaedah pendapatan sama ada melalui usaha peniaga sendiri ataupun bekerja dengan        majikan.
    •    Para peserta juga diberi penjelasan oleh agensi berkaitan dengan bantuan yang        disediakan oleh kerajaan.
    •   Pihak swasta juga bersama-sama dalam memberi maklumat serta menjalankan pra        temuduga kepada peserta yang berminat dalam bidang berkaitan dengan marin.

    

back

01

NATCTraining Centre

>>
Provides development, entrepreneurship, career development and professional skills.
02

NATECHTechnology Centre

Provides infrastructure design, development technology deployment, application development and implementation services.
03

NA AGROTECHStrategies

>>
Provides out source environmental services, consulting high technology, system intergration and goverment environmental technology services.